Werkwijze

Werkwijze

De werkwijze van Resource Nederland is een methodiek bestaande uit 9 fases die gericht zijn op het circulair maken van het sloop- en bouwproces. Met de toepassing van deze methode wordt een transparant proces ontwikkeld waarbij de opdrachtgever controle heeft en volledig ontzorgd wordt doordat deze elke fase afzonderlijk in kan zetten. Resource Nederland wil met deze methodiek laten zien dat duurzaam en sociaal slopen niet duurder is dan traditioneel slopen.

De 9 fases:

  1. Planvorming
  1. Stoffen- en asbestinventarisatie
  1. Database
  1. Duurzaam & sociaal bestek
  1. Directieraming
  1. Aanbestedingsproces
  1. Buurtparticipatie
  1. Voorsloop
  1. Toezicht / directie voering

Resource Nederland licht haar werkwijze graag toe in een kennismakingsgesprek. Tijdens deze vrijblijvende sessie wordt er dieper ingegaan op de materie, toepasbaarheid op de organisatie en het maken van een passend voorstel.