Unieke formule

UNIEKE FORMULE

De uniciteit van Resource Nederland zit in haar onafhankelijk karakter, een organisatie die geen belang heeft in de huidige sloopaannemerij en de sorteer- en verwerkingsindustrie. Dit onafhankelijke karakter vloeit voort uit het unieke samenwerkingsverband tussen drie partijen, elk met een eigen specialiteit die de basis vormen voor de bouwstenen van onze driehoekswerkwijze.  Het is een krachtige bundeling van ervaring en kennis, waarbij ieder individueel aspect essentieel is voor het effectief functioneren. De werkwijze van Resource Nederland kent drie aspecten: Materialen, Mensen en Management.

MATERIALEN

Resource Nederland zet materialen die vrijkomen uit sloop opnieuw hoogwaardig in, wat resulteert in het sluiten van materiaal- en productkringlopen. De hergebruikte materialen worden dusdanig bewerkt zodat deze zuiver worden aangeleverd aan de industrie. Deze bewerking zorgt op haar beurt voor een forse waardetoevoeging. Middels het creëren van schaalgrootte realiseert Resource Nederland een continuele stroming van materialen richting de industriële sector. Deze constante toevoer genereert een begeerte bij marktpartijen aan de vraagkant (bouwbedrijven, industrieën, ontwerpers en architecten) waarmee een permanente toepassing wordt gevonden in de gebouwde omgeving/ industriële sector: een nieuwe markt is gecreëerd.
Specialist: Luijtgaarden

mens, materialen, management, SROI
MENSEN

Resource Nederland werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (personen met een beperking of in een uitkeringssituatie). Deze nemen we in dienst, leiden ze op en begeleiden ze op de werkvloer. Deze Social Return on Investment (SROI) zorgt voor een sociaal economisch sterkere regio door mensen uit lokale wijken in te zetten bij projecten. Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan wijkverbetering, maar schetst tevens nieuwe perspectieven voor bewoners die het economisch zwaar hebben. Resource Nederland bereikt dit door het creëren van extra arbeidsplaatsen met intensieve scholing en begeleiding. Zo ontstaat een duurzame arbeidsrelatie in een fysieke omgeving waar passend werk gedaan kan worden, met de mogelijkheid tot doorstroom. Dit resulteert in een structurele inzet van SROI en een meetbaar maatschappelijk rendement.
Specialist: Wonen & Werken in de Wijk

MANAGEMENT

Resource Nederland brengt mensen en materialen samen door alle projecten via de juiste infrastructuren zelf te managen. Middels een innovatief projectmanagementsysteem en registratiesysteem (materialendatabase) worden alle grondstoffen beheert en op de juist plek weer opnieuw ingezet.
Daarbij heeft Resource Nederland nauwe contacten met de subsidieverstrekker, waardoor een snelle inschatting gedaan kan worden of een project in aanmerking komt voor een subsidietoekenning. Wanneer dit het geval is, draagt Resource Nederland zorg voor het correct uitvoeren van werkzaamheden conform het sloopprotocol.
Specialist: RUMM