Social Return on Investment (SROI)

Social Return on Investment

Resource Nederland werkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (personen met een beperking of in een uitkeringssituatie). Deze nemen we in dienst, leiden ze op en begeleiden ze op de werkvloer zodat zij de Urban Miners van morgen worden. Deze Social Return on Investment (SROI) zorgt voor een sociaal economisch sterkere regio door mensen uit lokale gebieden in te zetten bij projecten. Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan wijkverbetering, maar schetst tevens nieuwe perspectieven voor bewoners die het economisch zwaar hebben. Resource Nederland bereikt dit door het creëren van nieuwe arbeidsplaatsen met intensieve scholing en begeleiding. Zo ontstaat een duurzame arbeidsrelatie in een fysieke omgeving waar passend werk gedaan kan worden, met de mogelijkheid tot doorstroom. Dit resulteert in een structurele inzet van SROI en een meetbaar maatschappelijk rendement.

Wat is SROI precies?

Bij SROI maakt een opdrachtgever afspraken over het leveren van een maatschappelijke bijdrage in de opdracht. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over het inzetten van een bepaald aantal personen uit kwetsbare groepen bij het uitvoeren van de opdracht. Door steun te bieden aan mensen die zonder steun niet of moeilijk aan het werk komen, kunnen ze op deze manier toch aan werk komen en werkervaring op doen. Hierbij kunt u denken aan personen die langdurig een uitkering hebben, personen met een beperking of bijvoorbeeld niet/laag opgeleiden. Op deze manier wordt werk, een stage of leerwerkplek gecreëerd en krijgen zoveel mogelijk mensen een kans weer terug te vloeien in de arbeidsmarkt.

mens, materialen, management, SROI