Onze services

Resource Nederland maakt de sloopwereld transparanter. De opdrachtgever krijgt te allen tijde inzicht in het sloopproces middels een duurzaam en sociaal opgesteld sloopbestek en inzichtelijk gemaakte (daadwerkelijke) kosten en opbrengsten. Het is van belang te weten waar en op welke wijze de verschillende vrijkomende materialen worden verwerkt. Resource Nederland houdt toezicht en treedt voor de opdrachtgever op als bemiddelaar in alle materialen die vrijkomen tijdens renovatie- en/of sloopprojecten. Alle materialen worden zo hoogwaardig mogelijk hergebruikt, zodat er een substantiƫle bijdrage wordt geleverd aan de duurzaamheid van het project.

test

Educatie | Re Think

Bewoners
Resource Nederland maakt bewoners bewust van het nut en de noodzaak om duurzaam en sociaal te slopen. Bewoners worden ingelicht over de wijze waarop het project in hun buurt wordt aangepakt en welke gevolgen dit heeft. Het aspect veiligheid van de bewoners heeft hierbij prioriteit. De bewoners wordt geleerd hoe om te gaan met asbest in situaties waarbij in de nabije omgeving wordt gesloopt en/of gesaneerd. Wat kun je als bewoner wel doen en wat vooral niet? Resource Nederland geeft aan welke maatregelen genomen worden om de veiligheid in de omgeving te waarborgen: van cameratoezicht tot het preventief verwijderen van waardevolle materialen uit de te slopen gebouwen om vandalisme tegen te gaan. De bewoners worden altijd op de hoogte gebracht van wijzigingen of veranderingen tijdens het project, die de veiligheid in het geding kunnen brengen. Door deze vorm van educatie wordt de betrokkenheid van de buurt vergroot en zal de sociale controle op de te slopen gebouwen toenemen. Ook ongewenste activiteiten in en rondom deze gebouwen zullen eerder gemeld worden.

Opdrachtgevers
Resource Nederland adviseert de opdrachtgever in duurzaam en sociaal slopen. Hierdoor krijgt deze inzicht in het proces, de materiaalprijzen en de database en zal zo leren hoe zelf nieuwe projecten duurzaam en sociaal aan te pakken. Doordat alle processen transparant worden gemaakt, zal de opdrachtgever de waarde inzien van duurzaam en sociaal slopen.

test

Sociale duurzaamheid | Re Build

Resource Nederland leidt mensen op die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Op basis van hun kwaliteiten wordt gekeken hoe ze het beste kunnen worden teruggeleid naar de arbeidsmarkt. Resource Nederland zet deze mensen in bij haar eigen projecten en bij projecten in aanpalende industrieƫn binnen de bouw- en sloopwereld, die ontstaan door de ontwikkelingen van nieuwe innovatieve producten bestaande uit gerecyclede grondstoffen. Het gehele scholingstraject wordt bekostigd door Resource Nederland omdat deze het belangrijk acht op deze wijze een bijdrage te leveren aan sociale duurzaamheid.

test

Toekomstige reductie | Re Use

Resource Nederland laat de circulaire economie tot stand komen door o.a. de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten - vervaardigd uit gerecyclede grondstoffen - en het uitvoeren van stoffeninventarisaties waarbij de eigenschappen van de vrijkomende grondstoffen uit de sloop inzichtelijk worden gemaakt. Iedere stoffeninventarisatie is het vertrekpunt richting de circulaire economie en wordt geregistreerd in een openbare database. Alle knowhow voortvloeiend uit deze database wordt gebruikt om invulling te geven aan het circulaire gedachtengoed. Middels de ontwikkeling van nieuwe duurzame producten, streven we naar een toekomst waarin anders wordt gebouwd, waardoor de energieaanvraag wordt gereduceerd en de bouwkosten afnemen.

test

Duurzame innovatie | Re Invent

Resource Nederland maakt nieuwe producten van vrijkomende materialen uit de sloop of reststoffen uit de industrie die een negatieve waarde hebben. Het eerste concrete voorbeeld is de ontwikkeling van een recyclebaksteen die voor een groot deel bestaat uit gerecyclede grondstoffen. Deze recyclebaksteen voldoet aan alle kwaliteitseisen van de markt en kan goedkoper en duurzamer geproduceerd worden dan een standaard baksteen. Inmiddels is gestart met de eerste kleinschalige productie van deze steen.
Resource Nederland zorgt ervoor dat de recyclebare grondstoffen met een negatieve waarde worden omgezet in producten met een positieve waarde. Om de ontwikkeling van deze producten aan te jagen, is Resource Nederland gestart met de ontwikkeling van het M3 Recyclepark als test- en ontwikkelomgeving. In het M3 Recyclepark worden ontwerpers en experts uitgedaagd om tot nieuwe innovaties te komen die bijdragen aan de realisatie van duurzame producten en deze door te ontwikkelen.