Sociale Agenda Provincie Limburg 2025

SROI draagt bij aan Sociale Agenda Provincie Limburg 2025

‘Koers voor een vitaler Limburg’, dat is de titel van het strategisch kader voor de Sociale agenda 2025 dat begin februari 2016 ter besluitvorming wordt voorgelegd aan Provinciale Staten. Limburg is met de Sociale Agenda 2025 de eerste Provincie in Nederland die erkent dat sociale structuurversterking een voorwaarde is voor een economisch welvarende provincie.

Resource Nederland levert een grote bijdrage aan de verbetering van sociaal en welvarend Limburg middels de structurele inzet van SROI (Social Return On Investment). Hierbij wordt samengewerkt met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (personen met een beperking of in een uitkeringssituatie). Deze nemen we in dienst, leiden ze op en begeleiden ze op de werkvloer. Deze SROI zorgt voor een sociaal economisch sterkere regio door mensen uit lokale gebieden in te zetten bij projecten. Hiermee wordt niet alleen een bijdrage geleverd aan wijkverbetering, maar schetst tevens nieuwe perspectieven voor bewoners die het economisch zwaar hebben. Er ontstaat een duurzame arbeidsrelatie in een fysieke omgeving waar passend werk gedaan kan worden, met de mogelijkheid tot doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt. Dit resulteert in een meetbaar maatschappelijk rendement en een vitaler Limburg.

Comments are closed.