Project Kerkveld Vaals

Woningstichting Vaals zet vanaf november dit jaar, in samenwerking met Resource Nederland, in op duurzaam en sociaal slopen. Dat wil zeggen: materialen afkomstig uit sloop hoogwaardig hergebruiken en op die manier afval weer inzetten als grondstof. De circulaire wijze van slopen levert bovendien werkgelegenheid op voor mensen in een uitkeringssituatie, die in dit geval maar liefst 66% van alle werkzaamheden verrichten.

Het project betreft in totaal 47 woningen die plaatsmaken voor 31 nieuwbouwwoningen in het kader van herstructurering, waarbij de vrijkomende sloopmaterialen meteen een tweede leven krijgen. Om dit mogelijk te maken is Resource Nederland reeds gestart met de inventarisatie van het bestaande vastgoed en het opstellen van een directieraming. Hieruit is gebleken dat sloopactiviteiten binnen het gestelde budget van de opdrachtgever daadwerkelijk duurzaam en sociaal uitgevoerd kunnen worden.

Comments are closed.