Pilotproject Kerkrade

Pilotproject Gladiolenstraat 49 t/m 77 Kerkrade

Op 12 februari werd in Kerkrade het startsein gegeven voor het eerste pilotproject met het duurzame sloopprotocol. Dit gebeurde nabij het Informatiecentrum van HEEMwonen in Kerkrade-West (Kampstraat 69). Het pilotproject, het duurzaam slopen van de woningen aan de Gladiolenstraat 49 t/m 77 te Kerkrade wordt uitgevoerd conform het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol. De sloop van 15 woningen aan de Gladiolenstraatin Kerkrade is het eerste project voor het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol.

Duurzaam slopen begint met het opstellen van een stoffeninventarisatie. Hierbij wordt gedetailleerd aangegeven welke materialen en welke hoeveelheden er vrijkomen. Vervolgens wordt bekeken hoe verschillende producten het beste verwerkt kunnen worden. Om het Limburgs Duurzaam Sloopprotocol in de praktijk te kunnen toetsen worden pilotprojecten ingevoerd. Om inzicht te krijgen in de werking van het sloopprotocol en de toepassing ervan breder te delen heeft Resource Nederland een projectsubsidie ontvangen. ‘Samen met HEEMwonen, eigenaar van de woningen, wordt invulling gegeven aan deze andere manier van slopen’.

 

Comments are closed.