Over Resource Nederland

resource Nederland

pic_3

Unieke voor Nederland

op weg naar een circulaire economie

Resource Nederland is een sociale onderneming die zich richt op de circulaire economie. Het tekort aan grondstoffen en de hoge kosten die voortkomen uit het delven van deze grondstoffen, vragen om een betere omgang met de materialen die vrijkomen uit de sloop. Dit maakt dat de circulaire economie een belangrijke rol gaat spelen in onze samenleving. Resource Nederland biedt partijen invulling op het gebied van het verkrijgen van grondstoffen en producten welke voortkomen uit duurzame sloop. Resource Nederland stelt deze grondstoffen en producten zowel in kwantitatief opzicht als in kwalitatief opzicht beschikbaar.

Resource Nederland zet hiermee een nieuwe bedrijfstak op die uniek is voor Nederland. De innovatieve filosofie heeft geleidt tot het ontwikkelen van een nieuwe markt: een markt die parallel loopt naast de bestaande markt. Deze toevoeging leidt tot meer werkgelegenheid met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzame in te zetten, zoals personen met een beperking of in een uitkeringssituatie (Social Return on Investment, oftewel SROI).

Belangrijkheid Limburgs Duurzaam Sloopprotocol

Resource Nederland wil u wijzen op de belangrijkheid dat alle sloopwerkzaamheden conform het Limburgs duurzaam sloopprotocol (LDS) worden uitgevoerd. In het kader van ‘practice what you preach’ is door de Provincie voor bouwwerkzaamheden aan haar eigen gebouwen (Gouvernement, musea, gebouwen, provinciale wegen) de toepassing van het Limburgs duurzaam sloopprotocol verplicht gesteld. Resource Nederland heeft het Limburgs duurzaam sloopprotocol ontwikkeld en draagt zorg dat alle werkzaamheden conform het Limburgs duurzaam sloopprotocol worden uitgevoerd. We kunnen ervoor zorgdragen dat alle werkzaamheden volgens het protocol worden uitgevoerd.

Ons doel

Resource Nederland streeft naar een circulaire economie. Ons doel is creëren van schaalgrootte, kwaliteit en continuïteit van materialen die vrijkomen uit sloop en nu niet of nauwelijks waarde hebben. Hiermee geven we antwoord op de vraag vanuit de industrie. Huidige partijen in de markt kunnen door hun gesloten mentaliteit ("we delen onze materialen handel niet") niet voldoen aan deze vraag. Er wordt geen schaalgrootte gecreëerd: een grote kans blijft liggen. Door een (veelal lichte)bewerking te geven aan deze materialen worden de materialen waardevol voor de industrie.

De industriële sector kan door de verwerking van herbruikbare/recyclebare grondstoffen in nieuwe eindproducten een duurzaam product op de markt brengen. Door het creëren van deze nieuwe markt naast de bestaande markt wordt er tevens extra werkgelegenheid gecreëerd. De circulaire economie is hiermee een feit.