Educatie

Resource Nederland maakt bewoners bewust van het nut en de noodzaak om duurzaam en sociaal te slopen. Alle processen transparant worden gemaakt.

Sociale duurzaamheid

Resource Nederland leidt mensen op die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, met hun kwaliteiten als uitgangspunt.

Toekomstige reductie

Middels procesbrede inzet van SROI (mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) levert u een positieve bijdrage aan de verhoging van maatschappelijk rendement.

Duurzame innovatie

Resource Nederland maakt nieuwe producten van vrijkomende materialen uit de sloop of reststoffen uit de industrie die een negatieve waarde hebben.

Maak nu een afspraak

Het laatste nieuws